Weevil News

http://www.curci.de/Inhalt.html

No. 26

5 pp.

5th February 2005

ISSN 1615-3472

Stejskal, R. (2005): New weevil species (Coleoptera, Curculionidae) for the Czech Republic. - Weevil News: http://www.curci.de/Inhalt.html, No. 26: 5 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach. (ISSN 1615-3472).

New weevil species (Coleoptera, Curculionidae)
for the Czech Republic
by
Robert Stejskal, Znojmo
with 12 figures

Abstract
Records of new or confirmed weevil species (Curculionidae) from the Czech Republic and especially from the Podyjí National Park are reported here. Acallocrates colonnellii, Mogulones amplipennis and Simo variegatus are new for the Czech Republic, Aphytobius sphaerion and Cotaster uncipes are new for Moravia, Otiorhynchus labilis and Rhinusa hispidum are confirmed in Moravia.

Keywords
Faunistics, Coleoptera, Curculionidae, Czech Republic, Moravia, Podyjí National Park.

Souhrn
Nové druhy nosatců (Coleoptera, Curculionidae) pro Českou republiku
V příspěvku jsou představeny nové nebo nově potvrzené druhy nosatců pro území České republiky. Práce je založena převážně na nálezech z Národního parku Podyjí (Česká republika, jižní Morava), kde se autor věnuje zpracování disertační práce (Stejskal, in prep.) zaměřené na studium nosatcovitých brouků tohoto chráněného území. Doplňkově jsou uvedeny nálezy 3 nových/nově potvrzených druhů z jiných částí ČR.
Acallocrates colonnellii: Nedávno popsaný druh [Bahr 2003], odlišený od A. denticollis. Autor popisu sice uvádí druh rovněž z území Moravy, ovšem bez uvedení konkrétních lokalit. Dle mých pozorování se jedná o druh vázaný na přírodě blízké dubové a bukové lesy; na Moravě se vyskytuje velmi lokálně. Jak ukázala revize, A. denticollis je oproti tomu pravděpodobně druh jižní a jihovýchodní Evropy – ze střední Evropy dosud nejsou známy žádné údaje [Bahr 2003]. Zde jsou publikovány první
spolehlivé nálezy A. colonnellii  z České republiky.
Aphytobius sphaerion: V ČR dosud znám jen ze dvou lokalit z Čech [Lokaj 1868], [Strejček 1993b], [Strejček 1996]. Nově zjištěn v západní polovině NP Podyjí v údolí Dyje u Čížova (lokalita Pašerácká stezka). Nový druh pro Moravu.
Cotaster uncipes
: V ČR vzácný druh známý z nálezu v jižních Čechách [Strejček 1991]. Dle údajů ze Slovenska se jedná o druh horských a podhorských, přírodě blízkých lesů. Na Moravě opakovaně sbírán na 3 lokalitách v západní části NP Podyjí (Ledové sluje, 2 lokality na Braitavě). Nový druh pro Moravu.

Mogulones amplipennis: Nejbližší dosud známé lokality tohoto monofágního druhu vázaného na Symphytum tuberosum byly známy z Dolních Rakous a jižního Slovenska. Nově byl druh zjištěn na lokalitě Kuchařovice – Purkrábka severně od Znojma v ptačincové olšině v údolí potoka Únanovka. Nový druh pro Českou republiku.

Otiorhynchus labilis. V ČR poměrně běžný druh Šumavy a okolí, zasahující až na Česko-moravskou vrchovinu (S. Benedikt, pers. comm.). Na Moravě, kde byl výskyt tohoto druhu uvažován za možný [Strejček 1993a], byl nově zjištěn na jediné lokalitě v západní části NP Podyjí (Ledové sluje). Potvrzení výskytu na Moravě.

Rhinusa hispidum: Vzácný teplomilný druhy, který sice byl publikován z území Moravy [Strejček 1993a], avšak dle mého šetření nebyl z tohoto území publikován žádný konkrétní údaj. Druh byl nově nalezen na vřesovišti v jihovýchodní části NP Podyjí (Hnanice – Staré vinice). Potvrzení výskytu na Moravě.

Simo variegatus: Teprve nedávno odlišen od příbuzného S. hirticornis Palmem [Palm 1995], který rovněž uvádí klíč k rozlišení obou druhů. Podle tohoto autora mají oba druhy totožný areál, avšak S. variegatus je řidší a více lokální. V ČR zatím znám ze dvou lokalit – Vraní skála u Lukova (NP Podyjí) a Panský les u Kobylí. Toto jsou první spolehlivé nálezy pro Českou republiku.

Introduction

While working on my doctoral thesis (Stejskal, in prep.), which has been focused on studying weevils of the Podyjí National Park (Czech Republic, southern Moravia), I collected and identified a lot of interesting weevils (Curculionidae) including some new or newly confirmed weevil species for the Czech Republic. Faunistic records of weevils from the Czech Republic are published rather sporadically, and they are almost missing from the territory of the Podyjí National Park. Therefore some of the most important findings from this area are listed in this short contribution.

Material and study area

As already mentioned, these results are mainly based on findings from the Podyjí National Park (Czech Republic, southern Moravia) [Nota1] [Fig. W26.1] [Fig. W26.2]. In addition, I also included two species (Acallocrates colonnellii and Mogulones amplipennis) from other areas.
Grid mapping codes of localities named in the paper are given according to [Zelený 1972]. The names of phytosociological units and codes of habitats are given according to
the Habitat catalogue of the Czech Republic [Chytrý et al. 2001].

Comments on the species

Acallocrates colonnellii Bahr, 2003
Moravia mer.: Jamolice (6963), 8.viii.1996, 1 specimen, Veverská Bitýška (6764), 27.iv.1997, 1 specimen, 8.xi.1997, 2 specimens, all Z. Kraus lgt. et coll., R. Stejskal det.; Hvozdec (6764), 4.iii.2000, 1 specimen, D. Pavka lgt. et coll., R. Stejskal det.; Moravia or., Javorník nad Veličkou (7171), 30.iv.2000, 5 specimens on old twigs of Fagus; Jestřabice (6968), 29.vii.2003, 2 specimens on old twigs of Fagus; Moravia mer., Brno – dam (6764), 8.v.2001, 2 specimens; Troubsko (6865), 3.vii.2004, 1 specimen on old twig of Quercus, all R. Stejskal lgt., det. et coll. On the basis of my observations the weevil is associated with close-to-nature oak and beech forests. In Moravia it occurs very locally and is completely absent in many areas.
A recently described species [Bahr 2003], separated from very similar
A. denticollis (Germar, 1824). The author of the description reports the species from Turkey, Greece, Bulgaria, former Yugoslavia, Romania, Hungary, Slovakia, Austria and also Moravia, for which he, however, did not mention any concrete locality. According to the revision carried out by [Bahr 2003], A. denticollis is probably a species of southern and southeastern Europe (Italy, Balkan countries) – no data are known from Central Europe so far. The first exact records of A. colonnellii from the Czech Republic.

Aphytobius sphaerion (Boheman, 1845) [Fig. W26.3] [Fig. W26.4]
Moravia mer., Podyjí National Park, Čížov – Pašerácká stezka (7161), 5.v.2004, 350 m, 1 specimen swept in Sorbo torminalis-Quercetum (habitat L6.5), V. Křivan lgt., D. Čudan det. et coll. (R. Stejskal revid.). In the Czech Republic known only from a historical finding from Bohemia  (Bohemia bor., locality Hřensko (5151)) [Lokaj 1868] where the species was currently confirmed by Strejček (Bohemia centr., locality Dušníky near Veltrusy (5751)) [Strejček 1993b], [Strejček 1996]. New species for Moravia.

Cotaster uncipes (Boheman, 1838) [Fig. W26.5] [Fig. W26.4]
Moravia mer.: Podyjí National Park – Ledové sluje (7160), 480 m, 31.v.1997, 1 specimen, Z. Kraus lgt. et coll., O. Voříšek det.; Podyjí National Park – Braitava (7160), 510 m, 25.iv.2004, 1 specimen on an old twig of Fraxinus, V. Křivan lgt., det. et coll. (R. Stejskal revid.), 21.vi.2004, 3 specimens on old twigs of Tilia in ravine forest Aceri-Carpinetum (habitat L4, [Fig. W26.6]), R. Stejskal lgt., det. et coll. (1 specimen Benedikt coll., 1 specimen D. Čudan coll.). Records from Slovakia come from mountain forests ([Strejček 1976], [Borovec & Košťál 1984]) and north orientated beech forests ([Holecová 1986], [Holecová 1991]) in an elevation of 750-1000 m. The latter author adds the information that the species is associated with close-to-nature forests with Picea, Abies, Fagus and Acer. In the Czech Republic given from southern Bohemia [Strejček 1993a] – from Fagetum in the Vltava river valley. New species for Moravia.

Mogulones amplipennis Schultze, 1896 [Fig. W26.7] [Fig. W26.8]
Moravia mer., Kuchařovice – Purkrábka (7162), forests along the Únanovka brook, 230 m, 7.v.2004, 1 specimen swept in ash-alder alluvial forest Stellario-Alnetum glutinosae (habitat L2.2), V. Křivan lgt. et coll., R. Stejskal det. (J. Krátký revid.). Monophagous species living on Symphytum tuberosum [Lohse 1983]. So far not known from the Czech Republic, the closest localities are situated in Lower Austria [Lohse 1983] and southern Slovakia [Holecová 2001], [Holecová & Slašťanová 2003], where the species was found in oak-hornbeam forest Querco-Carpinetum melicetosum uniflorae and on wet meadows with Salix spp. and Alnus. New species for the Czech Republic.

Otiorhynchus labilis Stierlin, 1883 [Fig. W26.9] [Fig. W26.4]
Moravia mer., Podyjí National Park  – Ledové sluje (7160), 480 m, 6.vi.1986, 4 specimens collected by beating, M. Mikát lgt., M. Košťál det., L. Mikát, M. Košťál and Museum of Eastern Bohemia Hradec Králové coll.; 16.v.2001, 2 specimens collected by beating, Z. Kraus lgt. et coll., O. Voříšek det. (1 specimen coll.) (R. Stejskal & S. Benedikt revid.). In the Czech Republic the species is quite common in southern Bohemia (Šumava Mts = Böhmerwald and close regions, see e.g. [Strejček 1976]) reaching south-western border of Českomoravská vrchovina Upland = Böhmisch-Mährische Höhe) (S. Benedikt, pers. comm.). Its occurrence in Moravia was possible according to [Strejček 1993a]. Occurrence confirmed in Moravia.

Rhinusa hispidum (Brullé, 1832) [Fig. W26.12]
Moravia mer., Podyjí National Park, Hnanice Staré vinice (7261), 11.viii.2004, 1 specimen swept on dry heaths (habitat T8.1, [Fig. W26.10]), V. Křivan lgt., det. et coll. (R. Stejskal revid.). Very rare species living on various Linaria species [Lohse 1983]. The species has been reported from Moravia [Strejček 1993a] but according to my investigations no concrete data have been published from this territory. Occurrence confirmed in Moravia.

Simo variegatus (Boheman, 1843)
Moravia mer., Podyjí National Park – Lukov, Vraní skála (7161), 350 m, 4.vi.1996, 1 specimen beaten in oak forest (probably Sorbo torminalis-Quercetum, habitat L6.5), K. Rébl lgt. et coll., O. Voříšek det. (R. Stejskal revid.); the single specimen of S. variegatus was identified in a material of 102 specimens of S. hirticornis (Herbst, 1795) from 12 localities of the Podyjí National Park [Fig. W26.11]; Moravia mer., Kobylí – Panský les (7067), 25.iv.2000, 1 specimen, J. Krátký lgt., S. Benedikt det. et coll.
Only recently the species was separated from S. hirticornis by
[Palm 1995], whose analysis of museum collections showed a similar distribution pattern of both species in Central Europe though S. variegatus seems to be less frequent and more local. Data on distribution of both species have been summarised by [Knutelski et al. 1997]. Known distribution of S. variegatus so far: France, Switzerland, Denmark, Germany, Poland, Slovakia, Hungary, Austria, Serbia and Italy [Knutelski et al. 1997]. Identification keys of both species are available in the papers of [Palm 1995] and [Knutelski et al. 1997].
Unlike
[Knutelski et al. 1997], I cannot confirm supposition of [Palm 1995], that the species is associated with calcareous soils and stones – the bedrock in the locality Lukov, Vraní skála is composed of various types of gneiss and mica schist, and the soil is very calcium-poor in that area.
The occurrence of S. variegatus in the Czech Republic was to be expected, considering its records in neighbouring countries. These are the first exact records of the species from the Czech Republic.

Acknowledgements

I am very obliged to my colleagues mentioned in the text, especially V. Křivan (Štěměchy), for providing me their faunistic data, and to D. Čudan (Brloh), a perfect weevilist, for his help with preparing some photos. S. Benedikt (Starý Plzenec) is particularly thanked for his comments to the manuscript.

References

Bahr F. (2003): Revision des Genus Acallocrates Reitter, 1913 (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). - SNUDEBILLER 4, Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea, Mönchengladbach: CURCULIO-Institute, p. 101-115.
Borovec R. & Košťál M. (1984): Příspěvek k poznání fauny brouků čeledi Curculionidae v ČSSR. Zprávy Čs. spol. entomolog. při ČSAV, Praha, 20: 107-116.
Chytrý M., Kučera T.
& Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. (Habitat catalogue of the Czech Republic). AOPK ČR, Praha, 307 pp.
Knutelski S., Petryszak B. & Wanat M. (1997): New records of Simo hirticornis (HERBST) and S. variegatus (BOHEMAN) (Coleoptera: Curculionidae) from Europe. Polskie Pismo Entomologiczne, Wroclaw, 66(3-4): 223-230.
Holecová M. (1986): Príspevok k výskytu nosáčikovitých (Coleoptera, Curculionidae) vybraných lokalít CHKO Štiavnické vrchy. XXI. TOP, Počúvadlo 1985, 86-98.
Holecová M. (1991): Curculionidae (Coleoptera) Štátnej prírodnej rezervácie Sitno a Chráneného náleziska Holík (Curculionidae (Coleoptera) in the State Nature Reservation Sitno and in the Protected Finding place Holík in the Štiavnické vrchy hills (Central Slovakia)). Ochrana prírody, 11: 258-274.
Holecová M. (2001): Fauna nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) v okolí vodného diela Žilina.
Folia Faunistica Slovaca, 6, 81-96.
Holecová M. & Slašťanová D. (2003): Taxocenózy nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea) v bylinnom podraste dubovo-hrabových lesov južnej časti Malých Karpát (JZ Slovensko) (Weevil assemblages (Coleoptera, Curculionoidea) in the herbage undergrowth of oak-hornbeam forests in the southern part of the Malé Karpaty Mts. (SW Slovakia)). Entomofauna carpathica, Bratislava, 15: 25-34.
Lohse G. A. (1983): Unterfamilie Ceutorhynchinae, p. 180-253, in: Freude H., Harde K. W. & Lohse G. A.: Die Käfer Mitteleuropas, Band 11. Goecke & Evers, Krefeld, 342 pp.
Lokaj E. (1868): Seznam brouků českých. Komitét pro přírodnické proskoumání Čech, Praha, 76 pp.
Palm E. (1995): The North European species of Simo Dejean, 1821 (Coleoptera, Curculionidae). Entomol. Medd., 63: 109-113.
Stejskal R. (in prep.): Nosatcovití brouci (Col., Curculionoidea) a jejich vazba na vybrané lesní geobiocenózy Národního parku Podyjí. (Weevils (Col., Curculionoidea) and their relation to several types of forest communities of the Podyjí National Park). A dissertation thesis at Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Czech Republic.
Strejček J. (1991): Faunistic records from Czechoslovakia. Acta Entomologica Bohemoslovaca, Praha, 88: 157-160.
Strejček J. (1976): Příspěvek k poznání fauny brouků čeledí Anthribidae a Curculionidae v ČSSR (Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Familien Anthribidae und Curculionidae in der ČSSR). Zprávy Čs. spol. entomolog. při ČSAV, Praha, 12: 119-138.
Strejček J. (1993a): Curculionidae, 135-152. In: Jelínek J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. Fol. Heyrovskyana, Suppl. 1, 3-172.
Strejček J. (1993b): Faunistic records from the Czech Republic – 9. Klapalekiana, Praha, 29: 169-171.
Strejček J. (1996): Příspěvek k poznání fytofágních brouků z čeledí Chrysomelidae s. lat., Bruchidae, Urodontidae, Anthibidae a Curculionidae s. lat. v údolí Vltavy v okolí obce Veltrusy ve středních Čechách (
Beitrag zur Kenntnis der phytophagen Käferfamilien (Chrysomelidae, Bruchidae, Urodontidae, Anthibidae a Curculionidae s. lat.) im Vltava-Tal (Mittelböhmen: Veltrusy). Klapalekiana, Praha, 32: 247-266.
Zelený J. (1972): Návrh členění Československa pro faunistický výzkum.
(Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung). Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV, 8: 3-16.

Author's address
Robert Stejskal
Smetanova 3
669 02 Znojmo
Czech Republic
(The author is a member of CURCULIO-Institut: www.curci.de)